Fitness >>Funkcni trenink
Linka
  CORE TRÉNINK  
 

Funkční trénink a „core“ trénink – tyto dva dnes již standardní pojmy cíleně spojujeme do společného tréninku.
Funkční trénink představuje charakter, přístup, pravidla a zásady cvičení, nikoli konkrétní tréninkový program. Funkční trénink podporuje přirozené formy pohybu, pracuje jako příprava a podpora pro dosahování výkonů v reálných situacích, v práci nebo ve sportu. Funkční trénink je komplexní cvičení, při kterém je zapojeno do provádění cviků maximum svalových skupin. Svaly nepracují samostatně izolovaně, ale ve funkčních řetězcích. Soustředíme se na zlepšování kvality pohybu, na pevné fyzické základy, protože s lepším pohybem nerozlučně přichází pohybové zdraví, všestranná výkonost a vyvážená kondice. Naší prioritou jsou reálné výsledky, zlepšení. Zábavy se ale také nevzdáváme.
Soustředíme se na dýchání, držení těla a pohybové návyky, tedy na pohybovou stabilitu a koordinaci. Používáme vlastní tělo v souladu s jeho stavbou tak, aby mu pohyb prospíval a neubližoval. Pracujeme především s vývojovými cviky a návazným cvičením s vlastním tělem, pro trénink se závažím používáme kettlebelly, posilovací gumičky, overbally, medicinbaly, činky.
Přirozená cvičení se skládají ze základních funkčních pohybových vzorců, kterými jsou předklon, dřep, krok, tlak a tah. Vybrali jsme ty nejvhodnější a přizpůsobili je pro trénink.
„CORE“ – v překladu jádro – představuje tělesný a pohybový střed, centrum stability i síly a zdroj pohybové energie. Zahrnuje relativně složité svalové oblasti pánve, beder, břicha, kyčlí, páteře a lopatek. Nesmíme ho ovšem chápat jako výčet jednotlivých svalů, ale především funkcí. Zdravý pohyb začíná uprostřed. Core trénink je cvičení pohybové stability ve funkčním pohybu. Učí, jak soustředit výkon pohybového aparátu do nejsilnější oblasti těla, středu stability a rovnováhy. Zapojujeme do pohybu dýchání a držení těla. V core tréninku zdůrazňujeme dynamické a komplexní cviky.

Hlavní rysy funkčního a core tréninku:

 • Trénink praktických komplexních pohybů, nikoli jednotlivých svalů
 • Důraz na pohybovou stabilitu, na kontrolovaný pohyb
 • Důraz na zlepšení kvality pohybu, na správné provedení cviku
 • Soustředěná pozornost, vědomé cvičení
 • Zásady zdravého dýchání

Zásady zdravého dýchání:

 • Nádech zespoda nahoru, od břicha do hrudníku. Výdech také zespoda nahoru, stažením středu vytlačení vzduchu ven z těla
 • Svaly břicha i pánevního dna udržuj aktivní. Používej bránici
 • Dýchej zhluboka. Hloubka má přednost před frekvencí. Stoupá-li spotřeba vzduchu, nejdříve dýchání prohlubuj a teprve potom zvyšuj frekvenci dýchání
 • Nadechuj nosem, vzduch se tak při vstupu do těla ohřívá, čistí od mechanických nečistot. Vydechuj také nosem, ústy vydechuj při námaze – tedy i při cvičení
 • Dýchej plynule, nezadržuj dech
 • Propoj dýchání s držením těla a s pohybem

Nejde nám o to se zpotit a "zničit", ale zlepšit se! Cvičíme pro zdraví, sílu, kondici, vitalitu a dobrou postavu!

Funkční trénink
linka
  Rozvrh lekci
Linka
  Vaši trenéři  
  Blanka Karolína Natka      
             
FitStudio Slavkov, U Synagogy 258, Slavkov u Brna/ +420 774 359 904 / info@fitstudioslavkov.cz / www.fitstudioslavkov.cz